sti: historisk mad > personerne  > cv bi skaarup >

Bi Skaarup


Curriculum Vitae

2012
Præsident for Det Danske Gastronomiske Akademi.

2011
Forfattede i samarbejde med Else-Marie Boyhus en rapport om den østdanske madkultur gennem de sidste 200 år med titlen Øresundsregionens madkultur. Rapporten kan ses og om ønsket downloades fra linket Øresundsregionens madkultur.
Rapporten er en del af projektet Oplev Øresund gennem lokal madkultur, som med støtte af Interreg.-midler, søger at fremme regional madkultur på Sjælland og øerne samt i Skåne. En vigtig del af projektet er afholdelse af workshops for bl.a. producenter, lærere på fødevareuddannelserne, museumsfolk og restauratører på begge sider af Sundet.
Kulturhistorisk konsulent på Claus Meyers bog Meyers Kager.

2010
Madkulturel konsulent på Meyers Almanak.

2009
Afholdt kurser og foredrag om madkulturelle emner.
Stormandsmiddag på Vikingeskibsmuseets marked. Sammensatte vikingetidsmenuen, der kunne købes på museets marked i Roskilde.
Arrangerede sammen med Rune Clausen udstillingen Kongelige Tafler på Esrom Kloster.

2008
Afholdt kurser og foredrag om madkulturelle emner.
Renæssancefest for Lantmannen Bakery på Kronborg.
Stod for arrangementet af den vitalistiske festmiddag, der som totalteater afsluttede Fuglsang Kunstmuseums udstilling om vitalismen.
Stod for menuen og serveringen af maden på det historiske kildemarked på Bakken i anledning af Dyrehavsbakkens jubilæum.

2007
Afholdt foredrag og kurser om madkulturelle emner i løbet af året.

2006
Afholdt foredrag og kurser om madkulturelle emner i løbet af året.
Arrangerede renæssancefest på Kronborg.
Menu til renæssancefest på Sakskøbing Sukkerfabrik i forbindelse med Lys og Lolland.
Startede med sin mand, Louis Husballe, virksomheden De Arte Coquinaria med base på gården Elysium på Nordfalster.

2005
Udstilling om Kongens Nytorvs historie vist på torvet i anledning af dets genindvielse.

1985-2006
Museumsinspektør ved Københavns Bymuseum med arkæologi og byens historie op til 1660 som ansvarsområde.

2002
Stod for udstillingen Metro Metropolis i Jyllands-Postens lokaler på Kongens Nytorv i anledning af Metroens indvielse.
Stod sammen med udstillingsarkitekt Mikael Thorsted og Erik Møllers Tegnestue for et projekt, der foreslog en nyskabelse af formidlingen i forbindelse med den kommende renovering af Ruinerne under Christiansborg for Slots- og Ejendomsstyrelsen.

1999
Arrangerede middelaldermarked i anledning af Middelalderåret på Gammeltorv-Nytorv i København.
Skabte sammen med udstillingsarkitekten Mikael Thorsted den første af Københavns Bymuseums kronologiske nyopstilling: Bispeby og Kongestad.

1997
Plancheudstilling om resultaterne af udgravningen på Kongens Nytorv foran Magasin vist dels i Magasins kundevestibule dels på Bymuseet.
Arrangerede som medlem af foreningen "Den Historiske Fest" reception i riddersalen med historiske indslag og servering af historisk mad i Frugthaven på Frederiksborg Slot for Slots- og Ejendomsstyrelsen, Slotte og Haver.

1996
Medlem af Kulturministerens arbejdsgruppe om dansk madkultur og derfor også medforfatter af rapporten, som mundede ud i det forberedende arbejde til skabelse af Måltidets Hus.

1995-96
Ledede den danske del af et europæisk projekt, Euroterroir, som registrerede egnsspecifikke fødevareprodukter.
Stod for den første del af den kronologiske faste udstilling på Bymuseet "Bispeby og kongestad" om perioden 1050-1660. Finansieret bl.a. ved en særbevilling fra Kulturby 96-midlerne.
Fungerede som faglig konsulent samt stod for uddannelse af personale ved skabelsen af middelalderrestauranten "Den Gyldne Svane" på Middelaldercentret i Nykøbing F.

1994-95
Deltog i arbejdet med den faste udstilling "Ind til Byen" på Københavns Bymuseum.
Deltog i arbejdet med det diasshow om København, som nu vises på Bymuseet.

1993
Den permanente udstilling "Historien i jorden - fra strandeng til asfalt" i Bymuseets kælder.

1993
"København, kvinder og kærlighed", særudstilling om kvinders drømme og deres rolle på Bymuseet. Finansieret gennem fondsmidler.

1990-
Har arrangeret historiske fester på Koldinghus.

1986
I samarbejde med John Erichsen og Louise Skak-Nielsen den store særudstilling i Pistolstræde "Køb og Salg - Handelsliv i København gennem ni Århundreder".

1984
Cand. phil. i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet. Speciale om middelalderlige køkkener og køkkenteknologi.

1952
Født den 9. september 1952 i København.

Har desuden i løbende holdt foredrag om relevante emner ikke mindst madkultur, forestået en række arrangementer om historisk mad, skrevet børnebøger, undervist på Universiteterne, Folkeuniversitetet og div. højskoler samt deltaget i et større antal radio- og tv-udsendelser og leveret interviews til dagspressen samt skrevet artikler om relevante emner.


Medlem af:

Formand for Selskabet for Københavns Historie 1997-2006.

Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings styregruppe for det arkæologiske netværk 2004-6.

Koordineringsudvalget for MIDDELALDER 99 for Øresundsregionen som repræsentant for Museumsrådet for København og Frederiksberg.

Medlem af Det Kulturhistoriske Råd 1997-2002.

Medlem af Kulturministerens arbejdsgruppe om dansk madkultur 1996.

1998-2002 Kulturmiljørådet for København og Frederiksberg 1998-2002.

1996 medskaber af foreningen "Den Historiske Fest".

Det Danske Gastronomiske Akademi 1991-. Siden 2012 præsident for Akademiet.


Publikationer om mad:

Køkkenfunktioner, køkkener og køkkentøj i det senmiddelalderlige Danmark (ca. 1400 - ca. 1600). Hovedfagsspeciale fra Aarhus Universitet, 1984. Udgivet Højbjerg 1989.

Middag på Koldinghus. Kronik i Skalk 1990, 6.

Til festmåltid i Middelalderen. Smag og Behag, nr. 4, 1990.

Mad og spisevaner fra middelalderen. Københavns Bymuseum 1991.

Køkkenet i oldtid og middelalder. Køkkenet - Danmarks største arbejdsplads. Ølgod 1991.

Kapitlerne "Europa i Middelalderen" og "1700-årenes Danmark" i Michelle Berriedale-Johnson's Den Antikke Kogebog som er en oversættelse af British Museum Cookbook. Århus 1992.

A Presentation and Evaluation of the Sources on the Medieval Cookery in Denmark. Du Manuscrit á la Table. Essais sur la cuisine au Moyen Âge et répertoire des manuscrits médiévaux contenant des recettes culinaires. Paris - Montréal 1992.

Diet and Nutrition i Medieval Scandinavia: An Encyclopedia. Udgivet af Villanova University, Pennsylvania. New York 1993.

Bryllupper i Renæssancens København. Historiske Meddelelser om København 1993.

Mad og køkkener i renæssancens Danmark, Hikuin 18, 1991 (93), p.297-306.

Jeg er havren, Skalk, 1993, nr.3, p.32.

Euroterroir, den danske del, Paris 1998.

Middelaldermad. Kulturhistorie, kilder og 99 opskrifter, København 1999.

Ved frokosten i København, Mad og skik - frembringelse, forarbejdning og servering af fødevarer. Bol og By 2002:2.

Renæssancemad, Mad & Venner. April 2006.

Iskold revolution, Mad & Venner. Juni 2006.

Renæssancemad. Opskrifter og køkkenhistorie fra Christian 4.'s tid. København 2006.

Elysium. En gård på Nordfalster. Aarbog for Lolland-Falster 2007, side xx-xx.

Mad på Christian IX's tid. Herregårdshistorie 2, Gammel Estrup 2007, side 35-41.

Fra peber- til kajkage. Kagens historie & Tag et pund frisk smør. Kagen i kogebøgerne & Unge fruentimmeres fornøjelse - om chokolader. Kaffe og kage, te og chokolade. Museet på Koldinghus 2007, side 34-39 & 50-53 & 58-59.

Trilleboller, groffenbrad og svupsak. Aarbog for Lolland-Falster 2008, side xx-xx.

Køkkenindretningen på Christian IV's tid. Herregårdshistorie 3, Gammel Estrup 2008, side XXX.

Sødgrød og sulevælling, Spis Bare 5:2009, side 41-42.

2009 August: Artikel om Ny Nordisk Mad og Claus Meyer til det Israelske Magasin Metropolis.

Da brødet blev fransk, Skalk 2010:1, side 16-17.

Artikler om bl.a. desserter og kager samt diverse andre begreber i Gastronomisk Leksikon, København 2010.

2011 Bag brødet. Dansk brød og bagning gennem 6.000 år. København 2011.


© De Arte Coquinaria